VIBID超強力震蛋簡介

發布者 adult 08/12/2017 1 評論

今日介紹的呢2款震蛋的性價比係非常高,以2百幾蚊的價錢黎講係非常超值。

 

遙控器長大約9CM左右,闊2.5CM左右,1隻手拎住遙控簡直FIT晒,而且遙控器只係得2粒制,非常簡單。上面粒制係轉變頻率,下面粒制係開關。兩粒震蛋果款:長蛋大約11CM左右,短果粒大約6CM左右。震蛋的粉紅色部份係使用左高級矽膠製造,摸上手有少柔軟同滑手,好舒服。震蛋總共有10個震動頻率,頭3下係連續震住由弱至強,,第4頻開始就會震下停下,到第10頻就係隨機1-9頻中的其中一頻。

 

震蛋係防水洗設計,基本上係水淺的地方都可以使用。但係遙控器最好唔好掂到水。震蛋的震動力都幾強勁,聲音都算安靜。震蛋遙控係用2粒3A電,廠商好貼心咁已經包埋電比我地,唔洗特登去買電。

 

震蛋玩法:如果得1粒蛋的玩法,可以用黎震陰蒂或陰道G點。兩粒震蛋的可以以短果粒震陰蒂,長果粒震G點。

左邊的震蛋係VIBID超強力雙頭震蛋 右邊的震蛋係VIBID超強力震蛋

 

震蛋實際大小 遙控器長9CM 闊2.5CM 長震蛋長11CM 闊2.5CM 短震蛋長6CM 闊2.5CM

 

遙控器只有2粒制 上面係轉震頻 下面係開關

 

震蛋大小比例

震蛋遙控器使用2粒3A電(已送)

 

以下連結購買:

 

1 評論

Guest:
24/01/2018, 11:47:48 PM
回覆

幾多錢?

回覆評論