AUGC敏感點

各位老司機們,小編知道你哋一定聽講過乜嘢係 G 點㗎啦~咩話?你話唔知?過分!Follow 得呢個 page 就唔好喺度扮晒嘢喇!不過!以下落嚟嘅幾個點可能就唔係人人都知喇:A點、U點、C點,你哋又聽過未?

馬上高潮搞得掂

#敏感點

#敏感點

冷靜啲先~小編喺呢度就唔係要教大家英文,而係女士們嘅敏感點就真係有咁多個!至於分別係啲咩,就等小編慢慢話你知啦~

#G點

#G點

首先就由大家都已經耳熟能詳嘅 G 點開始啦。G 點嘅位置就大概位於陰道內五至七厘米嘅位置,如果你用手指伸入去向上輕摸嘅時候搵到一個大概一個硬幣大小,充滿着皺摺嘅位置,嗰個位就係 G 點喇!只要有技巧咁前後磨擦呢個敏感點,女士就好容易可以達致高潮~由於唔係個個男士都係霹靂大肉腸,所以普遍嘅性愛秘笈都只會提及 G 點,因為呢一個位置係男士們嘅陰莖平均最容易可以達陣嘅。

#A點

#A點

跟住落嚟要講嘅就係更加高難度嘅 A 點。A 點係乜嘢?就係陰道入面大概 12 至 15 cm 嘅嗰個位置!要刺激到呢個敏感點達致高潮,唔單止要有足夠強大嘅性愛技巧,仲要有返咁上下長度先可以「頂住咗!頂住咗!」㗎~如果你自認係霹靂大肉腸,又想試吓探險,用女上男下嘅方式就比較容易令到女士可以達到 A 點高潮喇~

#C點

#C點

C 點就係陰蒂嘅敏感點,呢一個位置就真係要有足夠嘅耐心同埋技巧先至可以令女士達到高潮!如果唔係好可能仲會弄巧反拙,整痛你嘅伴侶,反而令到成個性愛經驗留下一個唔係太好嘅回憶。

#U點

#U點

而最後最後,U 點就係位於尿道附近位置嘅敏感點,佢所身處嘅地方同 G 點差唔多,不過就更加近入口,大概係距離係陰道口 2.5 cm 左右嘅位置。呢一個位係陰莖比較難刺激到嘅,反而係喺前戲嘅時候用手指嚟挑逗同刺激,引起女性嘅性慾會更加合適~

所以男士們,下次同兄弟交換「性經」嘅時候就唔好再係咁話「G點G點」喇!一於開拓下自己嘅眼界,亦都開拓下你嘅伴侶曼妙嘅身體啦~